CELNÍ A DEKLARANTSKÉ SLUŽBY
Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti o adresách prodávajících firem a cenách dováženého zboží.

KONTAKT: tel.: +420 608 379 096